Faktaböcker

Vårens tips på faktaböcker har naturtema! Alla passar bra till barn i skolåldern, och en del även för vuxna.  Boken "Barn frågar om naturen" är en riktig källa till allmänt vetande om allt som har med naturen att göra. Enkla frågor får utömmande svar.


Stora boken om bin är i gigantiskt format med helsidesbilder på roligt tecknade bin, och innehåller både kulturhistoria och naturvetenskap. Boken om vatten heter Blött, sött och salt och är en pedagogiska bok som även innehåller ett spel.