Faktaböcker

Höstens tips på faktaböcker har naturtema! Alla passar bra till barn i skolåldern, och en del även för vuxna.  Boken Barn frågar om naturen är en riktig källa till allmänt vetande om allt som har med naturen att göra. Stora boken om bin är i gigantiskt format med helsidesbilder på tecknade bin.
Bajsboken är populär bland de yngre, men vi har också Kalas i komockan!