15+ uppåt

För ungdomarna har vi plockat fram nordiska författare. Dessa är alla av svenska, norska & finska författare. Observera att boken "Prince of Soul" är skriven på engelska, som ger bra träning.
De har grymma och djupa teman, men fantasy är för läsare som vill ha stora upplevelser!