0-5 år

Bokserien Nu ska vi prata! är framtagen för språkinlärning både med tal och med teckenstöd för hörselnedsatta familjer. Texten är enkel och tar upp de vanligaste orden i varje temabok, och på slutet visas tydligt hur man tecknar orden och begreppen som används.

Mix kör och Mix jobbar kommer från OLIKA förlag som arbetar med ett tydligt genusperspektiv i sina böcker. Här är det en tjej som får prova på att köra alla fordon - och jobba med alla yrken som traditionellt setts som mäns domäner.